Financieel Advies 


Waarom financiŽle planning? 

FinanciŽle planning geeft u inzicht in uw totale vermogenssituatie op de korte en lange termijn. Ze geeft u inzicht in de tekortkomingen en de overtollige producten. Aan de hand van uw financieel plan kunt u gericht werken aan de realisatie van uw doelstellingen en wensen. Net zoals voor de bouw van een huis een goed ontwerp nodig is, vormt een financieel plan een solide basis voor gestructureerde vermogensopbouw en adequaat beheer van uw vermogen. 


Uw vermogensproducten

Uw vermogen kan uit verschillende onderdelen zijn opgebouwd. Denk aan spaar- en beleggingstegoeden, eventueel aanvullende kapitaal- of lijfrenteverzekeringen, een pensioenregeling, maar ook bijvoorbeeld het kapitaal in uw eigen huis of eigen zaak. Wilt u weten of  u met uw huidige vermogensopbouw een optimaal rendement behaalt, en of u met dit rendement al uw wensen kunt vervullen? Dan is het zinvol een financieel plan te laten maken.

 Een financieel plan beantwoord bijvoorbeeld de volgende vragen

  • Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de fiscale regelgeving?
  • Is mijn testament actueel?
  • Is mijn pensioenvoorziening optimaal?              
  • Welke consequenties heeft arbeidsongeschiktheid voor mijn gezin en bedrijf?
  • Als ik eerder stop met werken, hoeveel kapitaal moet ik dan hebben om mijn  huidige levensstandaard te kunnen behouden?
  • Heb ik wel een hypotheekvorm die bij mij past?
  • Moet ik mijn pensioen in eigen beheer houden?
  • Wanneer kan mijn partner stoppen met werken?

 


De drie fasen van financiŽle planning

Fase 1: De inventarisatiefase 
   
  Dit is een uitgebreid inventarisatiegesprek. Doel van dit gesprek is het in kaart brengen   van uw huidige financiŽle situatie en de wensen en doelstelling voor de toekomst.
   
Fase 2: De analysefase
   
  Uw huidige financiŽle situatie en wensen worden geanalyseerd. Wij ontwikkelen een aantal scenarioís die u vanuit verschillend perspectief  in staat stellen uw wensen en doelstellingen te realiseren. Daarbij vindt u, indien nodig, ondersteuning vanuit ons adviescentrum. In deze fase  kunnen ook andere specialismen binnen de financiŽle wereld, zoals  notaris, fiscalist of accountant worden geraadpleegd.
   
  Uw wensen zijn voor ons van groot belang. Wensen die we veel tegen komen hebben meestal betrekking op:
   

 

De hoogte van uw besteedbaar inkomen na uw pensionering;

Vermogensopbouw voor een specifiek doel, bijvoorbeeld studie kinderen

Vermogensoverdracht;

Optimalisering van lenen en verzekeringssituatie;

Uw risico- en rendementsverhouding ten aanzien van beleggen.

 

Fase 3:  Financieel advies en realisatie

In een vervolggesprek wordt het financieel advies met u besproken. Er  worden concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld  uw liquiditeiten, beleggingsportefeuille, onroerend goed, financieringen, verzekeringen, pensioenplanning en risicobeheer. Hierbij spelen ook de fiscale aspecten en uw risicoprofiel een belangrijke rol. U beslist  uiteraard zelf welke aanbevelingen u ter harte neemt. 

FinanciŽle planning is een dynamisch proces, want in de loop van de tijd kunnen uw persoonlijke situatie en de omstandigheden veranderen. Ook wettelijke regelingen en fiscale mogelijkheden wijzigen continue. Wij zijn alert op deze zaken en raden u dan ook aan om uw financiŽle situatie periodiek met ons te evalueren. In gezamenlijk overleg bepalen we welke evaluatietermijn in uw situatie zinvol is.