Levensverzekeringen

Een risicoverzekering is een verzekering die de financiŰle risico's dekt van gebeurtenissen waar u liever niet aan denkt maar die u of uw gezinsleden plotseling kunnen overkomen. Een overlijden bijvoorbeeld. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaand financieel goed verzorgd achterblijven, en dat zij bijvoorbeeld niet worden geconfronteerd met een niet afgeloste hypotheek.

Er zijn verschillende vormen van levensverzekeringen hieronder staan er een paar beschreven:

 

Collectieve ANW-Hiaat verzekering

Sinds 1 juli 1996 is de Algemene Nabestaanden Wet (de ANW) van kracht. De Algemene Nabestaanden Wet heeft een grote inkomensachteruitgang tot gevolg in vergelijking met de situatie van vˇˇr 1 juli 1996.

Iedereen heeft bij overlijden zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de nabestaanden financieel onbezorgd verder kunnen leven. Een aanvulling op de minimale bodemvoorziening van de ANW is voor iedereen van belang. Immers de ANW voorziet niet of slechts tijdelijk in een minimaal bestaansinkomen. Ook het nabestaandenpensioen van de werkgever biedt vaak onvoldoende financiŰle aanvulling aan nabestaanden.

Wanneer een wettelijke ANW-uitkering?
Een achterblijvende partner krijgt alleen een wettelijke ANW-uitkering als hij/zij:
Ě EÚn of meer ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt.
Ě Voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.
Ě Geboren is vˇˇr 1 januari 1950

Lang niet iedereen krijgt dus een wettelijke ANW-uitkering. En de uitkering heeft een tijdelijk karakter, want de uitkering vervalt als de nabestaande niet meer aan ÚÚn van de gestelde eisen
voldoet. Na die periode moet veelal een beroep worden gedaan op de bijstand, een absolute bodemvoorziening. Voor de bijstand wordt het inkomen en het vermogen getoetst.


Hoogte van de ANW-uitkering.
Als er recht bestaat op een ANW-uitkering, dan is de wettelijke uitkering Ç 1143,67 bruto per maand (exclusief halfwezenuitkering). De halfwezenuitkering bedraagt Ç 277,81 bruto per
maand. Arbeidsinkomen dat de nabestaande verdiendt leidt tot een korting op de ANW-uitkering.


Andere financiŰle gevolgen van overlijden.
Naast de aanzienlijke daling van het inkomen is er na een overlijden vaak sprake van aanzienlijke extra kosten, b.v. kosten voor opvang van kinderen, gezinshulp e.d. Tegelijkertijd gaan lopende uitgaven als huur, studiekosten voor de kinderen en andere vaste lasten gewoon door. Extra aanvulling van het gezinsinkomen is dan van harte welkom.

Premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Ook kan bij arbeidsongeschiktheid de ANW-dekking in stand blijven. Immers premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd. Zo blijft u ook bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van een goede nabestaandenvoorziening.
 
Overlijdensrisicoverzekering annu´tair dalend:
Een overlijdensrisicoverzekering biedt uitkering wanneer men als verzekerde overlijdt. Bij een annu´tair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de gekozen annu´teit. De verzekeringspremie is lager dan bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering 
 
Overlijdensrisicoverzekering lineair dalend:
Een overlijdensrisicoverzekering biedt uitkering wanneer als verzekerde overlijdt. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een gelijk bedrag (start verzekerde bedrag / aantal jaren looptijd)
 
Overlijdensrisicoverzekering gelijkblijvend:
Een overlijdensrisicoverzekering biedt uitkering wanneer men als verzekerde overlijdt. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft tijdens de gehele looptijd het zelfde bedrag gedekt.
 
Heeft u een levensverzekering nodig? Kijk naar uw persoonlijke omstandigheden, uw inkomens,- en vermogenspositie indien onverhoopt de kostwinner(s) komt te overlijden, voor  het bepalen van het te verzekeren bedrag. Desgewenst helpen wij u graag bij het bepalen of het al dan niet gewenst is een levensverzekering af te sluiten.
 
ALGEMEEN
Adviescentrum Braamhaar & Kroezen brengt risicoverzekeringen enkel onder bij eersteklas verzekeringsmaatschappijen;
Premiebetaling rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij;
Wij zijn uw tussenpersoon bij het afsluiten en wijzigen van uw polis;
Wij zijn uw tussenpersoon bij het regelen van schade;
Wij gaan voor u individueel de markt op voor een zo laag mogelijke premie met een door u gewenste dekking.