Arbeidsongeschiktheid
Als zelfstandige kunt u zich het nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden, het bedrijf is immers van u afhankelijk. Toch meldt een op de tien zelfstandige ondernemers zich arbeidsongeschikt. In vergelijking met een werknemer komt de klap dan extra hard aan. Uw inkomsten verminderen of blijven geheel uit, terwijl uw uitgaven gewoon doorgaan. Meer dan eens blijkt dat arbeidsongeschiktheid het voortijdig einde betekent van een bloeiend bedrijf. Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus onontbeerlijk. Er zijn tal van mogelijkheden.

U kunt uw inkomen voor het eerste jaar en de daarop volgende jaren verzekeren tegen de financiŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het eerste jaar noemen we rubriek A. De vervolg jaren noemen we rubriek B. Deze verzekeringen geven u eens per 4 weken een uitkering wanneer u arbeidsongeschikt bent.

Beroep
Iemand is arbeidsongeschikt als hij of zij door medisch vast te stellen gevolgen van een ongeval en/of ziekte voor tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van zijn of haar beroepswerkzaamheden. Dit geldt voor rubriek A en B.

Passende arbeid
U kunt bij rubriek B in plaats van beoordeling naar uw beroep ook kiezen voor beoordeling naar passende arbeid. Hieronder wordt verstaan: beroepswerkzaamheden die voor uw krachten en bekwaamheden zijn berekend en die met het oog op uw opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid kunnen worden verlangd.
Indien u hiervoor kiest, ontvangt u voor rubriek B een premiekorting.

Indexering
De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen een indexregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de verzekerde bedragen op uw verzekering de koopkracht behouden. Ook de uitkeringen kunnen worden geÔndexeerd of stijgen jaarlijks met een van tevoren afgesproken percentage. Dus als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt, dan komt u niet tekort, want ook de uitkering loopt in de pas met de koopkrachtontwikkeling.

Eigen risico
Bij iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt een eigen risico, uitgedrukt in een aantal dagen waarover u nog geen uitkering ontvangt. U kunt kiezen uit verschillende eigen-risicotermijnen. Als er een flinke financiŽle reserve aanwezig is of de inkomstenderving pas op termijn merkbaar wordt, kunt u in plaats van een korte wachttijd van minimaal 14 dagen ook kiezen voor een langere termijn. Hoe langer de eigen-risicotermijn, hoe lager de premie.

De fiscus betaalt mee
Doordat de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering als persoonlijke verplichting aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, valt de uiteindelijke netto premie behoorlijk mee. Op deze manier namelijk neemt de fiscus al gauw 50% van de premie voor haar rekening.

Meer informatie?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is maatwerk en is dus volledig af te stemmen op uw specifieke wensen en uw financiŽle mogelijkheden. Voor een deskundig en betrouwbaar advies kunt u altijd bij ons terecht. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren en naar het prijskaartje dat er aan hangt.